DSW - miejsce dla Ciebie

Bezpieczeństwo Publiczne

Bezpieczeństwo Publiczne

Studia w ramach tej specjalności stanowią unikatowe przedsięwzięcie, realizowane w oparciu o Porozumienie z Komendą Główną Policji z 2011 roku. Zgodnie z jego zapisami w trakcie studiów na tej specjalności słuchacze zrealizują część tzw. programu zawodowego szkolenia podstawowego dla kandydatów do pracy w Policji. Tym samym w ciągu roku od ukończenia studiów absolwenci tej specjalności, którzy zdecydują się na wstąpienie do Policji, będą mogli odbyć skrócone szkolenie z zaliczeniem treści zrealizowanych w DSW. 

Zdobycie tej wiedzy w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej umożliwia zarówno interesujący dobór przedmiotów, jak i wykładowców, łączących wiedzę teoretyczną z praktyk

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe

  • Zagrożenia w bezpieczeństwie publicznym
  • Bezpieczeństwo imprez masowych
  • Ratownictwo Medyczne
  • Uprawnienia policjanta
  • Postępowanie policjanta – wybrane czynności i uprawnienia
  • Zbieranie informacji o przestępstwie

 

Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć:

  • wykłady, seminaria dyplomowe prowadzone przez wybitnych                                                    specjalistów
  • interaktywne ćwiczenia i konwersatoria
  • laboratoria komputerowe
  • indywidualne konsultacje

 

Zajęcia prowadzą między innymi